...espai virtual de reflexió crítica sobre la realitat d'Almassora, la Plana i el món en general. Noticies, històries, art, poesia, contes, cultura,natura, experiències, ...

AlmassoraTeVeu

Autors

La ley uert

Vaig llegir en dies darrere una noticia que te que vorer en la ya famosisima llei Uert.

Pero antes tinc que dir, que lo mes curios del cas es que es diu que la abandera es una persona de este poble, collo, encara sera que tindrem que donar llissons al resto de la España de com se deu de enseñar al nanos españols a correr, matar, bandillerar, i amagarse davant dels bous.

Collo,¡ pos no vol crear una asignatura que siga per apendre a correr davant del bous.! Y se dira =bous a la esccola= aixo esta bo.

Cada vega llegim i escribim pichor per a que el temps de lliso siga per all bous.

Ya fa un añ, la consellera Catala (che que dona molt bonica en tots els meus respete, ¡eh!) dic que, fa cosa de 1 añ, que volia colocar en les escoles la dichosa asignatura, y ara resulta que una periodista  (¿) que es diu Patricia Rodrigues, junt a un altre que li diuen Javier Rodriguez el educador, tornen en la mateixa cancio. Els bous a la escola.

Vullguera yo saber quin interes tenen, cuant la mitat del crios que van al colegi no saben ni quina es la capital de la España.  Y no els preguntes on naix el Turia o el Millars que te diuen que en el mar.

Que collo de educacio es eixa que recibixen en la escola, que s la mitat del nanos es costa deu i ajuda per entendre lo que els mestres diuen. Com volen adependre si es pasen el dia jugant al marcianitos o cara la tele. Ara, la culpa la  tenen els pares. Mira que liu tinc dit a la meua nora, eixos chiques... y ella, aixina me deixen tranquila.... ¡sa mara es!

La veritat que no entenc molt lo de la lley del Uert, el ministre, sempre riguense en la tele, ¡si home, si es inconfundible! i encara no tin clar per que collo cada vega que es parla de la dichosa lley els estudiants, la meua filla incluida, (tinc una chica jove) ixen al carrer i armen cada guirigall que es fot el basto, o millor dit que els foten en el basto; per que mira que son besties eixos de gris que a mamporraes el corren per tot el carrer en les porres en les mans y ells tan tranquils ben tapadets y sense por que els peguen i ni els conegam. Ya ho diu eixa organizacion... que els donen libertat de manifestarse... ¡ah! ¿que tenin llibertat de manfiestarse?  la carta poble del rey Juan Carlos I. Mireu, mireu, tingam dret en calma y serenitat. Sols degam de informar a la autoritat competente de allo que anem a fer en pau y calma. El problema son el mateixos de dreta que al final de la correguda van foten al grisos.

Yo me crec que deurien enseñarlos a bons modals al grisos dels collons, aixo si que seria educacio medio ambiental, dic medio ambiental perque de no pegarlos al que se manifesten, estos els manifestans no embrutarien els carrers tiran el poals de fem y trencan els escaparates dels bancs;  com me pasa despus ahir que vaig anar a traure diners a un caixer y tenia la lluna trenca y un cartell que dia, “rota por los manifestantes”, collo, aixo si no ho trenca una porra de eixos, un estudiant en el cap no ho trenga. Che, res un desbarajuste.

Pero tornant al medio ambiental, entre el educador y la periodista eixa, mos arreglaran el bous, ara, lo que no se perque no han dit si tambe mos diran com colocar les baranes per defendres del bou, quant vinga costera amunt.

De totes manera enseñarlos a correr davant del bous, pues em pense que es una barbaritat, no corren prou en el pati del colege per a que tinguen que correr per els carrers. (la de sabates que es compra la meua nora). Laltre dia li pregunte al meu net de que habien parlat en lescola y en va dir que del medio natural, redacsa que cosa mes rara, pues no, la cosa era que estaben estudiant  lo que en el meu temps es dia geografia, i vaig i li pregunte si sabia quina era la capital de la España y em contesta que cataluña, ¡i vaig fotre un carchot! per que com era posible que me diguera tan animala, resulta ser que el tio es independentista, segons el meu fill, y que tenia un lio en el cap perque ya no sabia de on era, ni que capital era la que corresponia a on vivia.

Si tinc que ser sinser lo dels bous sera mes facil de estudiar i lo que els agrada, pero solo en aixo no se entendran molt en la inglaterra o la alemania, pues alli el bous no els volen ni en pintura, y per tant es millor que coneguen les ciutat, les costumbre y per damunt de tot el llenguaje, aixo si que es necesaria, pero el bous, en plat i tenedor, si que esta ben molleta la carn millor que millor... que ya mos falten dents per a rrosegar.  Che que estos saben lo que diguen.

¡Ah, vullguera demanarlos escuses, perque yo que ani poc a la escola, estic estudiant ara el valencia i la lletra no me ix molt clara, el meu nebot que enten de ordenadors, es qui esta ficant  tanta lletra, asi y me done compte lo ve que es llix y lo be que escritu. Bo dispensen si hi han moltes faltes, es que yo vull que se escriga aixina, pero pa escriure be, tenen que enseñarlos els mestres i deixanrse de tonteries dels bous, que aixo ya u apendran en les barreres.

Torne a lo del viure, si viu en valencia sera pues valencia, si son estos de ai mes amunt sera cataluña, pero españa, sera el ferrol del caudillo,no, que es on va naixer Franco. Si aixo ho saben hasta el mes burros del poble. El cato se estudiaba en Franco y mira si sabiem coses, no com ara...un desgavell

Yo explicanliu al meu net, ve la nora y me diu que me calle, que tinc el cap ple de serraura, clar que cuant me ho va dir, o vaig compendre, perque ix sempre en la televisio que es on esta el Uert  eixe, redeu que fica de pota,  no en vaig recordar que la capital de la España es Madrid.

Yo vull que els meus nets sapiguen llegir i escriure y les cuatre regles com cal, que per a bous ya tenen a Nelo y a Botifarra que eixos saben mes que ningu, com agarrarlos, com entornillarnos les baines per a que no se apaguen y com esquivarlos quant venen cara a tu.

I no vull nets mal educats, tiran pedres al gosos, o nugant el rabo al gats de dos en dos, aixo si que es deuria de explicar al crios, periodistes, educadors, mestres y demes.

Che yo pense que aixo de les llansaes al bous  en eixe poble de ahi mitat españa, hasta que es muiga,  aixo es una barbaritat, aixo deuria de acabar,  lo mateix que lo brutos que son en els san fermin de navarra, ells no es donen compte que en algun dia al entrar en la plasa, cuant fan eixa montona de gent y de bous junts, poden tindre un disguts els pobres animals, que els chafen y el fasen sangrar per el nas. I ya no parle de quant cremen gosos o els pentgen o el deixen nugats sense mentjar, eixes condicions de trataments de animals si que deverien enseñarlos a la escola, el bous, deixelos tranquils;  despues tots mamats y ben beguts com tots molt  valents sense saber el que fan y pasa lo que pasa... eisa llei es la que vol el Uert, pos si que te coneiximent, a la punta del peus, per no dir a una altra punta....(che no penses mal, che, cara de collons)

Ya me pareix prou animala cuant no saben matarlos, igual els enseñen a descabellarlos;  el altre dia en un espai de eixos de la television un chiquet, no molt mes gran que el major dels meus nets, li fica no se quantes vegaes la espasa en lo coll per a matar al bou, i cada vega que el punchava estaba mes viu, com a minim 7 o 8 vegades, hasta que al final en una de aquelles acerta en el descabello, aixo me digue Sento que estaba al meu costat, y caigue en redo, ¡ah! Despues el crio ploraba i el Sento me digue que ploraba per que no se habia mort antes, lo que li vaig dir yo,.... si no sap matarlo per a que collons es fica... aixo fer patir al animal.

Perque animals ho som tots, pares, cosins i nebots, mira tu la guerra que se esta fent en la Chechenia, serem animals les persones, clar que fento aixo entre el homes, que no farem als animals.

I en aixo....  un soroll, la trompeteta del menut del crios em desperta de la beneida siesta....

Collo, quin rato mes a disguts vaig pasar, un trago de vi, em renta la gola y em feu cambiar de idea...

Ni el Wert, ni la Catala, ni la Patricia ni el Javier, sols per haver-ho plantejat, incloure una assignatura en els nens de quint de primària sota aquest tema dels bous, sols per haver pensat en grandària bestiesa, no mereixen cap tipus de reconeixement públic.

Igualar als bous amb una assignatura de literatura,  geografia o matemàtiques,  es una autentica bogeria; la lliçó diària d’un bon  comportament  amb els veïns de casa, o mantenir vius els drets Humans, considerar a tots per igual,  en el pensament  i en el fets d'un adolescent, és lo realment important, així si es possible un canvi de mon,  més sense sang fins i tot que ni siga d’un animal.

Si dret tenen els animals de què ens comportem com cal amb ells, que no són ni racionals, més drets tenen els humans a comportar-se amb ells i més quant som racionals.

Tenim drets i obligacions;  començant pels pares i acabant en el dia a dia per l’educador, fins al moment de poder discernir el millor per a tothom, deguem tots plegats demostrar allò per la qual cosa cal viure i defensar i respectar a l'home en si, el rest s'aconseguirà per enardidora.
Ara si, ara em dirigís a vostès caps ben pensants, i preguntes:

1. Consideren lògic introduir una assignatura que en definitiva vulgues com no, hi ha un maltractament generalitzat no a un animal sinó al conjunt de la fauna.

2. Creuen en positiu que és necessari quan els xavals, sempre generalitzant, surten de col·legis i instituts en nivells que som diria la burla d'Europa.

3. Vostès coneixen la consideració en què, per regla general, tenen als estudiants quan surten d'Espanya, per estudiar un idioma, obligant-se a treballar en quasi iguals condicions que els nostres avantpassats al fugir a Europa després de la maleïda guerra del 36; per què en la EOI l'ensenyament sent bo no és prou digne per desenvolupar la seua carrera com a tal. Vostès per no saber ni sabran defensar la seua llengua com cal en un escrit o en una xerrada. Saben per què escriuen en castellano?. Per que no saben utilitzar la seua llengua.

I NO VINGUEN AMB EL CONTE QUE L'ESTUDIANT NO ES PREOCUPA, ÉS UN VAGUE, O QUALSEVOL ALTRE QUALIFICATIU QUE CONSIDERIN, EIXA POSTURA NO LA HI CONSENTO NI A VOSTÈS (QUE VIUEN EN UN MÓN IRREAL) NI AL WERT, NI LA CATALA, NI Al FABRA DE TORN. CALLENSE PER FAVOR.!

Alumnos y afectados por las becas avisan a Wert de que el próximo curso será "de lucha" (premsa 7-5-2014)

Bo, entre aquesta i els bous, no cal estudiar ja mes, anem a DIVERTIR-NOS.

Escriure un comentari

Es prohibeixen els insults i ofenses cap a les persones així com paraules malsonants i blasfèmies que desvirtúen el debat i falten el respecte a les persones.

Códi de seguretat
Actualitzar

Si voleu publicar...

... articles, tindre el vostre blog propi, penjar fotografies sense comentaris (denúncies, fets curiosos, paisatges d'ací d'interès, etc.) o voleu gestionar la vostra galeria d'imatges, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu a: almassorateveu@gmail.com. En uns dies, ens comunicarem amb vosaltres.

- Si us agradaria tindre un blog, s'han d'acceptar uns compromisos mínims de manteniment.

- Si el que voleu és publicar articles esporàdics, heu d'atendre a les normes de publicació que es trobareu detallades en l'apartat Qui som? d'aquest mateix blog.En tot cas, els vostres escrits es publicarien en la secció AlmassoraTeVeu signats i identificats.

- Si el vostre desig és penjar alguna imatge puntual en què vulgueu fer alguna denúncia, o mostrar una curiositat o simplement publicar una fotografia estètica heu de saber que acceptarem ni publicarem imatges amb Copyright.

- Finalment, si preferiu tindre la vostra galeria de fotografies (artístiques, periodístiques, documentals, monogràfiques, científiques, etc.) haureu d'acceptar també alguns compromisos de manteniment.

Vist (des de 04-03-15)

© 2009-2014 by GPIUTMD